Chuyên cho thuê máy phát điện số 1 tại Việt Nam. Hotline: 08-2231.5595.

Home>Tài liệu BDK Navitek

Tài liệu BDK Navitek

SẢN PHẨM > TÀI LIỆU BĐK  NAVITEK
• Bộ Điều Khiển TD555Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng việt.
download catalog.
download sơ đồ đấu nối.
download hướng dẫn cài đặt.

• Bộ Điều Khiển TD500Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng việt.download catalog.

download sơ đồ đấu nối.

download hướng dẫn cài đặt.

16-03-2012 – .


• Bộ Điều Khiển TD400Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng việt.download catalog.

download sơ đồ đấu nối.

download hướng dẫn cài đặt.

16-03-2012 – .


• Bộ Điều Khiển tủ ATS TD301Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng việt.download catalog.

download sơ đồ đấu nối.

16-03-2012 – .


• Bộ kích từ máy phát điện TD320Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng việt.

 ·    Nguồn cấp 180-240VAC.

 ·    Điện áp kích từ : 0-105VDC.

·    Dòng kích từ max 20A

·    Sử dụng cho máy từ 10 đến 2000KVA (loại không chổi than)

·    Kích Thước: 155 x 90 x 55mm

download sơ đồ đấu nối.

16-03-2012 – .


• Bộ kích từ máy phát điện TD321

 ·    Nguồn cấp 180-240VAC.

 ·    Dòng kích từ max 20A

·    Sử dụng cho máy từ 1 đến 100KVA (loại có chổi than)

·    Kích Thước: 155 x 90 x 55mm

download catalog.